Aangifte doen van uw pasgeboren kind

De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. Je mag zelf de voornaam van jouw kind kiezen. Als achternaam mag je kiezen tussen de achternaam van de vader en die van de moeder.