De fopspeen

Een veel besproken onderwerp.

Het gebruik van de fopspeen is omstreden. Hier volgen een aantal voor- en nadelen van fopspeengebruik. Wil je borstvoeding geven en blijven geven, dan is gebruik van een fopspeen af te raden, omdat er dan tepel-speenverwarring kan optreden. In zo'n geval weigert de baby de borst. Veel baby's raken de borsttechniek kwijt als ze gedurende de eerste vier weken een fopspeen krijgen of met een flesje worden gevoerd. Een ander nadeel van de speen is dat het moeilijk is een kind het zuigen op de speen af te leren. Als kinderen veel en lang op fopspenen zuigen dan heeft dit een nadelige invloed op de stand van de tandjes en de spraakontwikkeling. Het risico bestaat natuurlijk dat een kind zonder fopspeen op zijn duimpje gaat zuigen en ook dat heeft geen gunstige invloed op de gebitsontwikkeling. Soms kan een speen uitkomst bieden als een baby huilerig is en grote zuigbehoefte heeft. Onrustige baby's worden vaak rustig en tevreden met een speentje. Door op een fopspeen te zuigen, ademt een baby door zijn neusje. Sommige deskundigen zijn van mening dat hierdoor het risico op wiegendood afneemt. Kortom, fopspenen hebben hun goede en slechte kanten. Het blijft een keuze van de ouders of ze hun kind een fopspeen geven of niet