Het ziekenhuis

Wanneer een thuisbevalling medisch gezien niet mogelijk is, dan zult u bevallen in het ziekenhuis. In Nederland kan en mag u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving bevallen. Bijna één derde van de bevallingen vindt thuis plaats. In 1960 beviel meer dan 70% van de vrouwen nog thuis in 2008 was dit nog maar 25%. De reden van de afname van het aantal thuisbevallingen zijn: *De opkomst van de poliklinische bevalling. *het toegenomen aantal medisch indicaties. De meningen over het wel of niet thuis bevallen zijn verdeeld. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan maar de meningen hierover blijven verdeeld ook bij de specialisten. Uiteindelijk bepalen u en uw partner uiteraard samen waar u wenst te bevallen. Ervan uitgaande dat u een keuze heeft. Als er sprake is van een medische indicatie dan mag u wellicht niet thuis bevallen maar zult u in het ziekenhuis moeten bevallen. Er is sprake van een medische indicatie wanneer er tijdens de zwangerschap of de bevalling complicaties optreden. Ook kunt u op medische indicatie in het ziekenhuis moeten bevallen wanneer er tijdens een eerdere zwangerschap of bevalling complicaties zijn opgetreden. Kosten en Vergoedingen: -Een thuisbevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hier geen kosten aan en ook uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. -Een bevalling op medische indicatie in het ziekenhuis wordt ook volledig vergoed vanuit de basisverzekering en dit valt ook niet onder het eigen risico. -Een poliklinische bevalling wordt vanuit de basisverzekering niet volledig vergoed er blijft een eigen bijdrage van ongeveer €350,- over. U kunt zich hier met een aanvullende verzekering eventueel tegen verzekeren. Informeer bij uw verzekeraar hoe dit in uw geval verzekerd is. *Houd er rekening mee dat u bij de meeste verzekeraars uw polis alleen mag wijzigen aan het einde van het kalenderjaar. Uw nieuwe polis gaat dan in op 1 januari. -Een bevalling in een kraamhotel of geboortecentrum wordt meestal in rekening gebracht als een poliklinische bevalling. Wanneer het hotel onderdeel is van een ziekenhuis zal dit zeker het geval zijn. Wanneer het een op zichzelf staand kraamhotel of geboortecentrum is kunt u deze informatie via de website of telefonisch bij het kraamhotel of geboortecentrum zelf navragen. Ook kunt u altijd even bellen met uw verzekering, afdeling kraamzorg.